Процедура за жалби

ПРАВО ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ

Ако закупената стока е дефектна, купувачът има право на рекламация. За да бъде извършена правилна оценка, е необходимо рекламираната стока да бъде чиста, да не е с нарушена цялост и да отговаря на хигиенните разпоредби или на общите хигиенни принципи. При използване на стоката, купувачът е длъжен, в допълнение към общоизвестните правила, както и към условията за употреба на стоките в гаранционната карта или в инструкциите за употреба, да използва и третира стоките в съответствие с естествения им срок на експлоатация.

МЯСТО И НАЧИН НА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации могат да се предявяват в писмена форма чрез имейл, по пощата до адреса на Gymbeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 03 Košice или на телефон: 024 373 725. Рекламираната стока може да бъде изпратена на посочения адреса с наше съдействие с услугите на куриер (Спиди/DPD). Моля, не изпращайте сами стока по пощата. Не приемаме пратки с наложен платеж. Рекламацията трябва да съдържа писмено описание на дефектите, които са предмет на рекламацията, както и доказателство за закупуването на стоката, гаранционна карта или пощенска разписка. За предявяване на претенции, произтичащи от отговорност за дефекти (рекламация), винаги е достатъчен един от посочените документи. Процедурата по рекламацията започва в деня, в който бъдат изпълнени всички условия по-долу:

a) подаване на уведомление за предявяване на рекламация към продавача и снимки, показващи дефекта,

b) доставяне на рекламираната стока от купувача на продавача;

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДМЯНА НА ПРОДУКТА

В момента не приемаме замени на продукти. Ако поради някаква причина продуктът не отговаря на очакванията ви, можете да го върнете при нас в срок от 14 календарни дни след получаването му, а ние ще ви възстановим сумата по банков път или ще ви предоставим ваучер за пазаруване на същата стойност. Моля, изпратете ни заявка за връщане на [email protected] или се обадете на телефонен номер 024 373 725. Могат да бъдат върнати само продукти, които са били закупени, а не продукти, които са подарък като част от промоция. Необходимо е да ни съобщите номера на поръчката, неподходящия продукт и причината за връщането. Необходимо е също да опаковате стоките в оригиналната им опаковка или по такъв начин, че да не се повредят по време на обратния транспорт. Връщането става по следния начин:

1. С куриер, който да ви посети в рамките на 3 работни дни на адрес посочен от вас в работно време. Необходимо е да посочите адрес, където ще бъдете в работно време, за да ви посети куриерът.

Моля, не изпращайте стоките до нас по пощата.

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕКЛАМАЦИЯ НА ПРОДУКТА

Ако искате да върнете продукта, можете да го направите в рамките на 14 дни от получаването му. Молим да се свържете с нас, за да организираме куриер, който да ви посети (връщането по този начин е напълно безплатно) и да вземе продукта обратно.

Поставете в пакета този формуляр за рекламация. След като получим пакета, ще се свържем с вас за възстановяване на сумата, която сте заплатили. 

ОТГОВОРНОСТ НА ПРОДАВАЧА

Продавачът е отговорен за това, продаваната стока да притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, както и да отговаря на описанията и очакванията на продавача или на производителя, да съответства на изискванията, на правните норми, да е в определеното количество и да отговаря на посочените от продавача цели за употреба на стоката или за които стоката обикновено се използва. Продавачът е отговорен за дефекти, възникнали на стоката след получаването (закупуването) ѝ в рамките на гаранционния срок.


Продавачът не носи отговорност за дефекти, ако:

  • купувачът сам е причинил дефекта
  • преди получаването на стоката купувачът е знаел за дефекта на стоката и поради тази причина е получил отстъпка
  • рекламацията не съответства на естеството на стоката, особено що се отнася до изтичането на срока на годност, поради което е предоставена отстъпка от цената на стоката
  • дефектите са възникнали по време на гаранционния срок в следствие на износване на стоката, на неправилната или прекомерната ѝ употреба или са възникнали след изтичане на срока на годност на стоката
  • те са причинени от боравенето на купувача или на друго лице със стоките или с част от тях


При приемането на рекламацията, на купувача се издава протокол за рекламация, в който се посочва датата на приемане на рекламацията, какви стоки са обект на рекламацията, кога и къде са закупени стоките, за какъв дефект става въпрос, както и цената, на която са закупени стоките. Ако купувачът предяви рекламация за дефект в стоката, продавачът проверява надлежно рекламацията и решава относно удовлетворяването ѝ незабавно, а в сложни случаи - в рамките на 3 дни. Продавачът удовлетворява рекламацията максимум до 30 дни от деня на предявяването ѝ.

СРОКОВЕ ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ

Продавачът е отговорен за дефекти в стоките за срок от 24 месеца от получаването на стоките от купувача, освен ако на стоката, на опаковката ѝ или на гаранционната ѝ карта не е посочен по-дълъг гаранционен срок. Ако рекламацията бъде удовлетворена чрез ремонт, гаранционният срок се удължава с времето от деня на предявяване на гаранцията до деня, в който потребителят е длъжен да вземе стоката след ремонта, дори и да не го направи. Ако рекламацията бъде удовлетворена чрез замяна на стоката за нова стока, започва да тече нов гаранционен срок от деня, в който стоката е предадена, респ. изпратена на купувача. Ако рекламацията на дефектна стока не е предявена в рамките на гаранционния срок, претенцията, произтичаща от отговорност за дефекти става нищожна. След удовлетворяване на рекламацията, купувачът ще бъде уведомен лично, по телефона или по имейл.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

В случай на дефекти в стоките, за които потребителят предяви рекламация по време на гаранционния период, той има право дефектът да бъде отстранен безплатно, надлежно и навреме. В случай на дефекти, които не могат да бъдат отстранени и които възпрепятстват правилната употреба на продукта, потребителят има право на замяна на продукта или има право да откаже покупката и да поиска възстановяване на покупната цена. Ако дефектът може да бъде отстранен, но при повторното му възникване след поправка потребителят не може да използва продукта правилно, той има право на замяна на продукта или на възстановяване на покупната цена на стоката. Купувачът има същите права, както при дефект, който не може да бъде отстранен, и при поправка на дефектни стоки в рамките на 30 дни след предявяване на рекламацията. В случай на неотстраними дефекти, които обаче не възпрепятстват правилната употреба на продукта, потребителят има право на разумна отстъпка от цената на стоката.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

По смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни на Република България, операторът на интернет магазина www.gymbeam.bg се задължава да не предоставя на трети страни предоставените му лични данни без съгласието на собственика на личните данни и да не използва предоставените му лични данни за търговски оферти, които не са свързани с рекламата на интернет магазина www.gymbeam.bg. В същото време той се задължава, в случай на искане на клиента, дори и без да посочва причини, по всяко време, да изтрие личните му данни от своята база данни.