Наистина ли органичните храни и биохраните са по-добри от обикновените?

organické bio potraviny

Производството на био и органични храни в последно време преживява голям бум. В стремежа ни към здравословен начин на живот и качествено произведена храна, на най-голямо търсене се радват продуктите без химически интервенции, хормони или ГМО. За да може да се каже за някой плод или зеленчук, че е био или органичен, той трябва да отговаря на определени условия. Но наистина ли консумацията на органични храни е по-полезна за здравето и не носи ли тя определени рискове и недостатъци?

Органични храни – какво всъщност означава това?

Терминът “органични” има по-голяма популярност в САЩ, на европейците определено им е по-познато означението “БИО”. Етикетът “био” или “органичен” е важен за много хора, но знаете ли каква е действителната разлика между отглеждането на обикновени храни и биопродукти?

Органичните храни в САЩ

Терминът “органичен” е регулиран със закон и е необходимо спазването на различни условия, за да може той да бъде използван. В САЩ това означава, че земеделските култури се отглеждат без ГМО, синтетични пестициди и торове на основата на изкопаеми горива или утайки от отпадъчни води. В случай на отглеждане на животни за месо и месни продукти, органичното им отглеждане трябва да включва използването на органичен фураж и да позволява на животните да се движат навън. Освен това не трябва да им се дават хормони на растежа, антибиотици, както и странични животински продукти. [1]


био храни в САЩ

Земеделските производители не могат своеволно да използват думата “органичен”, само защото се грижат за културите и животните с любов. В САЩ този термин може да се използва само за продукти, които отговарят на екологичните стандарти на Националната органична програма (NOP) на Министерството на земеделието на САЩ (USDA). Продуктите трябва да отговарят на стандартите на тази програма, които включват употребата на пестициди, торове, биоинженеринг и радиация, антибиотици и хормони на растежа, както и устойчиви практики. В САЩ има три вида органични продукти [2]:

 1. 100 % органични – всички съставки са органични, органична е и обработката.
 2. Органични – минимум 95 % от съставките са с органичен произход, но при обработката могат да се използват някои добавки, които са одобрени от USDA.
 3. Произведени от органични съставки – някои от съставките са органични. Този надпис на етикета не е стандартният надпис за етикиране на органични продукти на USDA и не може да се използва извън етикета със съставките. Това обаче може да се направи, ако сертифициран служител на USDA потвърди, че някои от съставките са органични.

USDA не слага печат с думата “органичен” просто така и това, че не използвате синтетични торове за зеленчуците или че кравите са “на въздух” далеч не е достатъчно. Наредбите обхващат също борбата с вредителите и плевелите, както и качеството на почвата. Що се отнася до почвата, не можете да я обявите за “девствено чиста” от днес за утре и да я регистрирате като подходяща за отглеждане на биокултури. Печат ще получите само ако върху тази почва не са използвани забранени субстанции за период от 3 години преди беритбата на тази култури. Ако отглеждате животни за органично месо, условията им на живот трябва да бъдат адаптирани към естественото им поведение в природата. Органичното телешко месо е от крави, които имат възможност да пасат на пасища и са хранени с органичен фураж без хормони и антибиотици. [3]

нива на биологични продукти в САЩ

Органичните храни в ЕС

Както САЩ, така и Европейският съюз имат правила и означения за органичните храни. Според официалната дефиниция на ЕС, органичното земеделие е система за устойчиво земеделие, която се грижи за околната среда и за условията за отглеждане на животните. Освен това тя обхваща всички фази на хранителната верига. [4]

Стандартите за екологични храни не се отнасят само за зеленчуци, плодове или селскостопански животни и продуктите от тях. Специфични правила се прилагат и за дрождите, аквакултурите и виното. Нямате представа какво са аквакултури? Същото като земеделски култури, само че във водна среда. Всъщност регламентът обхваща и събиране на диво растящи растения, при условие, че не се уврежда природата. Органичните продукти не включват единствено продукти, получени от лов и риболов. Това означава, че можете да имате био вино, био шаран (от развъдник) или био мая, но елените в гората не се броят. [5]


Съществуват много правила и условия, които ЕС изисква за органичните храни. Тук ще споменем някои от тях, например [4] [5]:

 • забрана за генно модифицирани организми (ГМО)
 • забрана за минерални азотни торове
 • животновъдство на чист въздух
 • строги ограничения за употреба на антибиотици при селскостопанските животни
 • ограничаване на употребата на изкуствени торове, пестициди и хербициди
 • предотвратяване на прекомерното размножаване на животните
 • използване на органични фуражи

Всички пакетирани органични хранителни продукти, които се произвеждат на територията на страните от ЕС и отговарят на съответните стандарти, се означават с еднакво лого. Може би сте го забелязали, на него е изобразено листо, очертано със звезди, на зелен фон. Това означение е задължително за всички органични храни в ЕС от 1.7.2012 година. Логото е представено още на 1.7.2010 година, но преминаването на производствата към този нов тип маркировка отнема известно време, защото такава промяна не може да стане от днес за утре. За да не се изхвърлят вече произведените и не означени опаковки, е предвиден 2-годишен период за адаптиране на производствата към тази промяна. [6]

Дано не си мислите, че това е някаква внезапно появила се идея от страна на ЕС. Идеята за общо задължително лого е приета от държавите-членки още през 2007 година. Дизайнът на логото е предмет на конкурс през 2009 година, конкурс, в който участват 3400 студенти по изкуство и дизайн. [6]

Едно и също ли е “биопродукт” и “органичен продукт”?

Може би сте забелязали, че в ЕС екологично произведените храни се наричат “био”, вместо “органични”. Не е излишно да се обясни дали тези две понятия са равнозначни или оценяват различни качества на храните. Дефинициите за органично производство в ЕС и в САЩ са ясни, можем да кажем опростено, че става въпрос за щадящо производство по отношение на природата, животните и човека. Термини, като “био”, “органично” или “еко” са обозначения за органични продукти. Всъщност означението варира в зависимост от държавата, в която живеете. Англоезичните страни използват термина “органично”, докато в немскоезичните страни преобладава вариантът “био/биологично”. САЩ си имат своите сертификати, а продуктите от ЕС също трябва да спазват регламента на ЕС за биологично селско стопанство (EU Regulation on Organic Farming). Например, за био вино или био аквакултури дори има отделен документ. Думата “БИО” върху етикета на преработените храни означава, че 95 % от състава на продукта произхожда от органично селско стопанство. [5] [7] [8]

био и органичното е едно и също?

Напоследък биохраните станаха популярни и това може да се дължи на употребата на различни химикали при конвенционалното отглеждане на растенията или развъждане на животните. По-възрастните хора, които живеят в селата, ще ви кажат, че в миналото всичката храна е била био, защото тогава не е използвана толкова много “химия”. Но от години химически торове и пестициди се използват не само от големите производители, но и от фермери, които произвеждат храни за собствена употреба. Според експерти, преди широкото прилагане на азотни торове в началото на ХХ век, всички храни са били органични. В Германия органичното земеделие е въведено още през 20-те години на миналия век, а със сигурност и в много други страни много преди 2000-та година. Официалното регулиране на “био” производството в ЕС започва още през 1991 година, а през 1999 г. правилата се разширяват и по отношение на животинското производство. Нашите предци смятали за обичайно торенето на нивите с “биологични ресурси”, а кравите или пилетата са живеели по-нашироко. Например, възможно е по-възрастни фермери, които не използват синтетични вещества в производството, да са “биопроизводители”, без дори да знаят за това. [7] [8]


етикетиране на органични и органични храни

Под закрилата на Европейския регламент за биологично земеделие и животновъдство са не само термините “био” и “органичен”. Регламентът обхваща и думи и словосъчетания, като “еко”, “био-динамично” и “контролирано екологично селско стопанство”. [8]

Наистина ли “неорганичните” култури и месо са толкова лоши?

Днес широкомащабното селско стопанство не е рядкост. То произвежда големи количества храни и доставя на обществото много месо и други животински продукти. Около 2/3 от селскостопанските животни произхождат от широкомащабно отглеждане. Ако не можете да си го представите като бройка, това представлява повече от 60 милиарда глави годишно. [9]

Условията за отглеждане и размножаване на селскостопански животни варират при малките и при масовите производители. Някои от тях са сертифицирани и от фермите им излизат доказани биопродукти, други използват конвенционални методи. За съжаление има и ферми за масово отглеждане, които отглеждат животни в невероятни условия. Например, до 99 % от месото в САЩ идва от т.нар. промишлени ферми (factory farms). Целта на тази статия е не само да възхвалява биопродуктите и да заклеймява “неорганичните” производители, а само да представи някои статистически данни и факти от масовото производство на селскостопанска продукция [10] [11] [12]:

 • всяка година се отглеждат 70 милиарда животни, които се използват за храна
 • обикновено пиле, купено от супермаркета, има 2 пъти повече мазнини и с ⅓ по-малко протеини в сравнение с пиле от преди 40 години
 • в САЩ 80 % от прасета, отглеждани в промишлени ферми, страдат от пневмония поради високия дял на газовете в оборския тор
 • животните са принудени да растат до 3 пъти по-бързо от нормалното
 • 80 % от произведените през 2011 г. антибиотици са използвани за селскостопански животни
 • цели 90 % от кокошките (носачки) в САЩ живеят в клетки с площ 0,046 m2

Вредни ли са обикновените храни и месо?

Част от информацията за животновъдството се отнася за САЩ, други числа са валидни за целия свят. Не всички производствени мощности са еднакви, но информацията, че някои производители спазват “био” разпоредбите, може значително да успокои някои клиенти.

За да не си мислите, че само животновъдството носи негативи, ето няколко примера за негативните ефекти от конвенционалното земеделие [13]:

 • намаляване на плодородието на почвата поради ерозия
 • недостиг на вода, причинен от прекомерна употреба на вода за напояване
 • устойчивост срещу пестициди – 400 вида вредни насекоми и акари и 70 патогенни гъбички са устойчиви на един или повече пестициди
 • източник на замърсяване на водите, включително пестициди, торове, соли и седименти

За да добиете по-добра представа за разликите между конвенционалното и биологичното земеделие и животновъдство, ви представяме следната прегледна таблица [1]:

Органично производствоСтандартно “неорганично” производство
Естествена борба с плевелите (ръчно плевене, редуване на посевите или мулчиране).Възможно е да се използват химически хербициди.
Естествени торове (компост или оборски тор)

Органична храна за животните без хормони и ГМО
Възможно е да се използват синтетични или химически торове.

Възможно е да се използва “неорганична” храна, допълнена с ГМО и хормони на растежа.
Потенциалните болести по животните се борят по естествени начини, например чрез здравословна диета, чисти помещения или смяна на пасищата. Животните трябва да имат достъп навън.Възможно е да се използват лекарства и антибиотици за превенция на заболяванията. Животните “имат или нямат” достъп навън.

Колоната за стандартно производство в тази таблица представя само илюстративен преглед. Оттук не следва, че нормалният производител прави всичко, което е изброено в тази колона. По-вероятно е например синтетичните торове да се прилагат само като допълнение към естествените торове.

Единствено органичните храни ли са здравословни?

Биопродуктите може би изглеждат като единственото правилно решение сред множеството химически обработени продукти. Въпросът е дали етикетът “органично” наистина е 100 % гаранция за прием на изключително здравословна храна, без никакви рискове. Много учени са се занимавали с тази тема, а резултатите от някои изследвания могат да ви изненадат.

На първо място, за органичните храни е известно, че при тяхното производство не се използват синтетични вещества. Това е вярно, но има и някои изключения. На уебсайта на Министерството на земеделието на САЩ ще намерите “национален списък” (The National List), който съдържа списък на разрешените и забранените вещества при производство на растителна и животинска органична продукция. Те включват [22] [23]:

 • синтетични вещества, които могат да се използват
 • натурални “не синтетични” вещества, които са забранени
 • “неорганични” вещества, които могат да се използват при обработка на органични продукти

В органичното производство са забранени изкуствените пестициди, с някои изключения. Съществуват обаче и натурални пестициди, които могат да се използват за целите на производството на органични продукти. Прилагателното “натурални” за пръв поглед звучи добре, но то може да не е много по-добър вариант за околната среда или за потребителя. Затова не се задоволявайте с твърдението, че всичко без “синтетика” винаги е по-добро. Необходимо е също да се вземат предвид споменатите изключения в “изкуствените” вещества, така че няма 100% забрана на употреба на “изкуствени” вещества. [22]

Системно проучване от 2012 година разглежда въпроса дали органичните храни са по-добри от обичайните. Проучването се базира на 17 отделни изследвания върху хора и 223 изследвания, които разглеждат нивата на хранителни вещества и замърсители в храните. Според проучването консумацията на органични храни може да намали излагането на бактерии, които са устойчиви на антибиотици и остатъци от пестициди. Най-важното е обаче, че в литературата липсват убедителни доказателства за това, че органичните храни са значително по-добри от техния конвенционален вариант. [24]

Процесът на селскостопанско производство се влияе от редица фактори. Възможно е в някои сортове органични ябълки да намерите повече витамини, отколкото в обичайния им вариант. Има проучвания, чиито проби наистина потвърждават значително по-големи количества от конкретни хранителни вещества. Не очаквайте обаче това автоматично да е валидно за всички хранителни вещества във всеки биопродукт.

Предимства и недостатъци на органичните храни

Консумацията на органични храни има различни предимства, но дори и “био” храните могат да имат сериозни недостатъци. Затова предлагаме преглед на важните предимства, които можете да очаквате, когато купувате органични продукти:

 1. Органичните култури съдържат повече витамини и антиоксиданти – според няколко различни проучвания, в органичните култури можете да намерите по-големи количества специфични хранителни вещества, като например витамин C или цинк и желязо. В същото време те могат да се характеризират с цели 69 % по-високо съдържание на антиоксиданти. Съществуват проучвания, които потвърждават повишеното съдържание на хранителни вещества, други пък твърдят точно обратното. Подобно доказателство е повишеното съдържание на флавоноиди в органичните храни, които се характеризират с антиоксидантни свойства. Традиционните производители често използват синтетични торове, а “неорганичните култури” получават хранителни вещества от торове, които се произвеждат от изкопаеми горива, което не звучи точно успокоително. [14] [15] [16]
 2. Без антибиотици и хормони – регулацията на органичните храни строго ограничава употребата на тези вещества. [17]
 3. По-малко химикали – остатъците от пестициди и кадмий имат по-ниски нива в органичните продукти, но в същото време трябва да се добави, че съдържанието им в обикновените продукти също е в безопасни граници. Пестицидите или хербицидите могат да имат негативно влияние върху човешкия организъм. Според някои проучвания, пестицидните “остатъци”, открити в урината на американски деца, могат да доведат до синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) и се свързват с по-ниско качество на спермата. [15] [17]
 4. По-малко устойчиви бактерии – замърсяването с бактерии на “биохраните” е същото, като при стандартните продукти, но в “обикновеното” месо може да се срещат повече бактерии, които са устойчиви на антибиотици. В животновъдството, произвеждащо органични продукти, не се използват антибиотици, поради което тези продукти обикновено съдържат по-малко количество от такива “устойчиви” бактерии. [14] [15]
 5. Без ГМО – генно модифицираните организми обикновено са организми, които са променени чрез генно инженерство и не се срещат в природата. ГМО храните включват например царевица, соя, картофи или животински продукти. ГМО продуктите честно се използват с различни химикали, например хербициди. [16] [18]

Хората са разделени на противници и привърженици на ГМО, затова е най-добре да си съставите собствено мнение. 

предимства и недостатъци на био храни

Органичните храни имат много предимства, като освен споменатите тук можете да намерите и други предимства, но ние сметнахме за ключови тези, които изброихме. Освен предимствата, обаче, трябва да представим и недостатъците [19] [20] [21]:

 1. Органичната храна е по-скъпа – производството на биопродукти изисква спазване на редица условия, което логично означава, че може да увеличи производствените разходи. Стандартните фермери могат да използват разнообразни практики, които подобряват производството и снижават разходите. Тези практики включват употребата на различни хербициди или пестициди, които не са разрешени за производителите на органични продукти
 2. Еднакво съдържание на хранителни вещества – сред предимствата на биопродуктите посочваме, че те могат да имат по-високо съдържание на хранителни вещества, но различни проучвания твърдят, че това може да не е вярно. От наша гледна точка изглежда, че разлики се срещат само в определени случаи. Следователно съдържанието на хранителни продукти в биохраните може да се отнесе както към предимствата, така и към недостатъците им. 
 3. Развалят се по-бързо – задача на консервантите е да запазят свежестта на продуктите за по-дълъг период от време. Тъй като в биопродуктите не са позволени консерванти, не се изненадвайте, че храните от биопазара ще се развалят по-бързо.

Може би си мислите, че органичните продукти са скъпи и съставляват само много малка част от пазара. Истината е, че този пазар расте. Продажбите на органични продукти между 2012 и 2016 година са се увеличили с 47,7 %, а през 2016 година възлизат на 30,7 милиарда евро. Чудите се в коя страна се консумира най-много органична храна? Статистиката за продажбите на дребно за 2016 година показва следното [4]:

 • САЩ – 38,9 милиарда
 • ЕС – 30,7 милиарда
 • Германия – 9,5 милиарда
 • Китай – 5,9 милиарда

Целта на статията не е да лобираме за еко и био органични продукти и със сигурност не твърдим, че конвенционалното земеделие е най-лошият възможен избор заради използването на вещества за борба с плевелите. Изборът на храна е въпрос на лично решение и на възможности за всеки от нас. Вярваме, че успяхте да получите цялата необходима информация за органичните храни, за значението на думата “био”, както и за предимствата и недостатъците на обичайните продукти и на биопродуктите. Искате ли нашата статия да бъде прочетена и от вашите приятели? Не се колебайте и подкрепете статията, като я споделите.

Източници:

[1] Organic Foods: What You Need to Know – https://www.helpguide.org/articles/healthy-eating/organic-foods.htm

[2] HOW TO GET A CERTIFIED ORGANIC PRODUCT LABEL (IN THE USA) – https://blog.quicklabel.com/2010/10/how-to-get-a-certified-organic-product-label-in-the-usa/#:~:text=In%20the%20United%20States%2C%20if,Department%20of%20Agriculture%20(USDA).

[3] Miles McEvoy – Organic 101: What the USDA Organic Label Means – https://www.usda.gov/media/blog/2012/03/22/organic-101-what-usda-organic-label-means

[4] The EU’s organic food market: facts and rules (infographic) – https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180404STO00909/the-eu-s-organic-food-market-facts-and-rules-infographic

[5] Organic production and products – https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-production-and-products_en

[6] EU organic logo fully up and running from 1 July 2012 – https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_12_706

[7] Ivana Katsarova – Organic food: Helping EU consumers make an informed choice – https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/557009/EPRS_BRI%282015%29557009_EN.pdf

[8] Understanding the Bio label – https://europe.stripes.com/lifestyle/understanding-bio-label#:~:text=In%201991%2C%20the%20European%20Union,to%20cover%20organic%20livestock%20production.&text=For%20agricultural%20products%20and%20livestock,EU%20Regulation%20on%20Organic%20Farming.

[9] ENDING FACTORY FARMING – https://www.ciwf.org.uk/factory-farming/

[10] 9 Facts About Factory Farming That Will Break Your Heart (GRAPHIC PHOTOS) – https://www.huffpost.com/entry/factory-farming-facts_n_4063892

[11] 10 Alarming Facts About the Lives of Factory Farmed Animals – https://www.onegreenplanet.org/animalsandnature/facts-about-the-lives-of-factory-farmed-animals/

[12] 11 FACTS ABOUT ANIMALS AND FACTORY FARMS – https://www.dosomething.org/us/facts/11-facts-about-animals-and-factory-farms

[13] Problems Associated with Conventional Farming – http://leafcertified.org/the-apparel-industry/faqs/problems-associated-with-conventional-farming#:~:text=Negative%20effects%20of%20current%20conventional%20farming%20practices%20include%20the%20following%3A&text=Agriculture%20is%20the%20largest%20single,)%2C%20pesticides%2C%20and%20manures.

[14] Organic foods: Are they safer? More nutritious? – https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/organic-food/art-20043880

[15] Mary Jane Brown – What is Organic Food, and is it Better Than Non-Organic? – https://www.healthline.com/nutrition/what-is-organic-food

[16] Jeffrey Harrison – 10 REASONS WHY ORGANIC FOOD IS BETTER FOR YOU & THE PLANET – https://www.naturespath.com/en-us/blog/11-reasons-why-organic-food-is-better-for-you-the-planet/

[17] Amanda Macmillan, Julia Naftulin – 4 Science-Backed Health Benefits of Eating Organic – https://time.com/4871915/health-benefits-organic-food/

[18] What is a GMO? – https://www.nongmoproject.org/gmo-facts/what-is-gmo/

[19] The Pros And Cons Of Organic Food – https://www.realbuzz.com/articles-interests/nutrition/article/the-pros-and-cons-of-organic-food/

[20] 14 Far-Reaching Pros and Cons of Organic Food – https://greengarageblog.org/14-far-reaching-pros-and-cons-of-organic-food

[21] Lisa Maloney – 8 Advantages and Disadvantages of Organic Foods – https://www.livestrong.com/article/442122-advantages-disadvantages-of-organic-foods/

[22] Michael Hull – The top 20 nutrition myths of 2020 – https://examine.com/nutrition/awful-nutrition-myths/#summary13-2

[23] The National List – https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic/national-list

[24] Crystal Smith-Spangler, Margaret L Brandeau, Grace E Hunter, J Clay Bavinger, Maren Pearson, Paul J Eschbach, Vandana Sundaram, Hau Liu, Patricia Schirmer, Christopher Stave, Ingram Olkin, Dena M Bravata – Are Organic Foods Safer or Healthier Than Conventional Alternatives?: A Systematic Review – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22944875/