Липозомните витамини и минерали – революционно откритие или много шум за нищо?

lipozomalne vitaminy a mineraly

Напоследък липозомните хранителни добавки, особено витамините и минералите, са гореща тема. Дали това е революционно откритие или просто поредният голям шум за нищо? В тази статия ще ви запознаем с естеството на липозомите и как тази форма на консервиране на активното вещество се различава от обичайните форми. Освен това ще научите резултатите от различни проучвания и каква е позицията на учените за тези липозомни хранителни добавки.

 

Липозоми

Липозомите са двуслойни везикули, образувани от липиди, които са в състояние да се капсулират в човешкото тяло и да транспортират малки молекули с ниска разтворимост. Тоест те могат да се дефинират като микроскопичен транспортер, в който да се постави пътник, например витамин C, и благодарение на липозома пътникът стига до желаната “крайна спирка”. Но да започнем отначало. [1]

Везикулата е нещо като контейнер, който е съставен от двуслоен липид и е проектиран да отделя съдържанието си от цитоплазма или от базирана на течност извънклетъчната среда. Съществуват различни видове везикули, съдържащи течности или газове. Липозомите са вид везикули със сферична форма, които могат да имат един или повече двойни фосфолипидни слоя. [2] [3]

 

Значението на думата липозома произлиза от гръцките термини “lipos” и “soma”, които означават “мазнина” и “тяло”. Представете си нагледно липозомата като “затворена топка”. Нейната мембрана е образувана от вече споменатия двоен липиден слой, който представлява два слоя от близко разположени един до друг фосфолипиди. Те от своя страна имат две части – глава и опашка, които са доста различни една от друга. Докато главата е хидрофилна, опашката е липофилна. Тоест главата “обича водата”, а опашката “обожава мазнините”. Двойният липиден слой се образува от свързване на две отделни мембрани чрез “придърпване” на опашките една към друга. Хидрофилните глави са обърнати “с гръб” една към друга и се привличат от заобикалящата ги вода, от което възниква мембраната. [4] [5]

 

През последните години липозомните продукти са хит, но самите липозоми не са нещо ново. Те са описани за пръв път през 1961 година от Алекс Бангъм и оттогава учените изследват тяхната употреба. Днес те се прилагат в сферата на дистрибуцията на гени и биомолекули, а вероятно най-известното им приложение е дистрибуцията на лекарства. Тяхната изключителност се потвърждава и от факта, че това е първата наносистема за доставяне на лекарства, която е въведена успешно в клинична употреба. Нано технологиите сами по себе си са много интересна тема, така че не е чудно, че тази система за пренос е интересна от няколко гледни точки. Изследователите проучват приложението ѝ с цел доставяне на противовъзпалителни, противогъбични и противоракови гени. Освен това в днешно време тя е интересен обект на проучване от различни научни сфери, не само химия и биология, но и теоретична физика, биофизика или математика. [3] [6]

 

липозомни витамини и минерали

Откриването на нов начин за дистрибуция на активни съставки логично дава много възможности за приложение. Целта на статията е да представи тази форма и да посочи нейните предимства и недостатъци в сравнение с класическата форма.

 

Видове липозоми

Важна особеност на липозомите е техният размер, който може да варира. Те могат да имат една или повече двуслойни мембрани, а техните везикули могат да бъдат с размер от 0,025 μm (малки) до 2,5 μm (големи). Липозомите се разделят на 3 вида, които се използват за различни лекарства и целеви клетки [3] [7]

 

 1. Мултиламеларни везикули (MLV)
 2. Малки униламеларни везикули (SUV)
 3. Големи униламеларни везикули (LUV)

 

Униламералните везикули имат 1 двоен фосфолипиден слой, който покрива водния разтвор. Мултиламеларните везикули логично има няколко слоя (един в друг), които са разделени от слой вода. Можете да си представите формата на мултиламелените липозоми като лук или като кукла матрьошка. Размерът, респективно и структурата на липозомите са важни, тъй като те определят не само какво количество капсулирано вещество ще има в тях, но и периода на полуразпад. [3]

видове липозоми

 

Освен по размер и форма, липозомите могат да се различават и по фосфолипидите, използвани при получаването им [8]:

 

 1. Фосфолипиди от природни източници
 2. Модифицирани природни фосфолипиди
 3. Полусинтетични фосфолипиди
 4. Изцяло синтетични фосфолипиди
 5. Фосфолипиди с “не-природни” групи глави

 

Предимства и недостатъци на липозомната форма

Липозомната форма е интересна алтернатива, която има както предимства, така и недостатъци. Това се дължи например на широката гама продукти с различно качество. За по-добра прегледност представяме техните силни и слаби страни [9] [10]:

 

Предимства на липозомите:

 • практични за потребителя
 • полезни за хора, които трудно преглъщат таблетки
 • еднакъв ефект и при по-ниска доза
 • имат по-висока бионаличност
 • по-добра орална и лимфна абсорбция
 • по-добра доставка на вещества до клетките
 • могат да транспортират и хидрофобни, и хидрофилни компоненти

 

липозомни витамини и минерали - ползи

 

Недостатъци на липозомите:

 • по-големи разходи
 • проблеми с производството, например голям размер на частиците
 • нестабилност на някои продукти

 

Липозомни хранителни добавки

Липозомната форма на лекарствата намира своето приложение в различни области на фармакологията и медицината, а хранителните добавки са една от тези области. На пазара се предлага широка гама от витамини и други хранителни вещества в липозомна форма. Но по-добри ли са липозомните добавки? Най-сигурен източник на подходяща информация са проучванията, затова сме ви подготвили резултати от няколко проучвания, които са проверили функционалността на липозомните форми на хранителните добавки.

 

Едно от изследваните хранителни вещества е витамин B12, чийто дефицит е често срещан проблем при хората, независимо от възрастта им. Класическият начин на лечение на дефицита на витамин B12 е чрез инжектирането му в мускул, ето защо учените изследват промяната в нивата на този витамин при суплементацията му в липозомна форма. В проучването участват 53-ма души от двата пола, то продължава приблизително 7 месеца. Участниците са “не-вегетарианци” на възраст над 50 години и приемат витамин B12 3 пъти на ден сублингвално (под езика), като дневната доза представлява 1000 μg метилкобаламин. Според резултатите, след първата седмица нивата на B12 се повишават средно с 54,68 %, след месец с 105,51 %, а след 2 месеца с цели 270 %. Това показва, че очевидно има смисъл от суплементацията на витамин В12 в липозомна форма. Жалко е, че това проучване не включва сравнение с обичайната “не-липозомна” форма, защото, както самите изследователи заявяват, би било интересно да се провери дали липозомната форма е по-добра алтернатива от обичайната форма. [12]

 

липозомни добавки и изследвания

 

Освен витамини, в липозомна форма се предлагат и други хранителни вещества, например минералът магнезий. Едно проучване от 2018 година изследва бионаличността на магнезия в продукта Sucrosomial® magnesium. Това е продукт, чийто компонент е магнезиев оксид, защитен от структура, подобна на липозома. Проучването включва два метода, като единият от тях изследва абсорбцията на магнезий в чревна лигавица, изолирана от плъхове. Нас обаче повече ни интересуват резултатите от втория метод, който е приложен върху хора. При него участниците приемат 350 мг магнезий в 4 форми – Sucrosomial® magnesium, магнезиев цитрат, магнезиев оксид или магнезиев бисглицинат. По време на приема се правят измервания на нивата на магнезий в кръвта, червените кръвни клетки и урината. Според проучването, формулата на продукта Sucrosomial® magnesium води до по-висока бионаличност на магнезия в сравнение с другите форми на прием. В заключението на проучването се посочва, че са необходими допълнителни изследвания за по-висока клинична ефективност. Въпреки това проучването доказва, че не само витамините, но също и минералът магнезий в липозомна форма е по-ефективен вариант от обичайните таблетки. [14] [15]

 

Магнезият е важен минерал и неговият обхват на действие може да бъде по-широк, отколкото осъзнавате. Ако искате да научите повече за магнезия, прочетете статията – Магнезият влияе върху вашето здраве и мускулната ви маса.

 

Липозомна форма на витамин C

Един от популярните липозомни продукти е витамин C, който изпълнява множество функции в организма и присъства в най-различни процеси. Витамин C може да се приема перорално или да се прилага интравенозно, но и в двата случая има нещо смущаващо. Доказано е, че витамин C, прилаган интравенозно, значително намалява оксидативния стрес. Освен това според едно проучване от 2016 година, този начин на приложение може да подобри физиологичните функции при възрастни хора. Кое е смущаващото? Пероралната форма на витамина е по-малко ефективна от интравенозната, което може да се дължи например на по-ниската му бионаличност. Интравенозното приложение е ефективно, но в същото време е инвазивно и, не знаем за вас, но ние не сме големи фенове на иглите. Като възможна алтернатива се предлага приложението на витамин C в липозомна форма, чиято ефективност е изследвана в гореспоменатото проучване. [11]

 

липозомен витамин С

 

В проучването са привлечени 11 участници, които са разделени на 4 групи – 1-ва група – плацебо, 2-ра група – прием в орална, не капсулирана форма, 3-та група – прием в орална форма, капсулирана в липозоми и 4-та група – интравенозна форма на приложение. Проучването показва по-добра бионаличност на витамин C в липозомна форма, отколкото в обичайната не капсулирана форма. Според резултатите от проучването, концентрацията на витамин C в кръвообращението е по-висока при капсулираната форма на липозоми, отколкото в не капсулирана форма, но все пак е по-ниска, отколкото при интравенозно приложение. Това ясно показва, че усвояването на витамин C наистина е по-добро в липозомна форма. [11]

 

Според друго проучване от 2016 година, липозомната форма на витамин C може да представлява интерес за спортистите. Те са склонни в по-голяма степен да страдат от инфекции на горните дихателни пътища, причинени от тренировъчен стрес. Витамин C е ефективен не само за редуциране на симптомите, но и за избягване на появата на настинки не само при спортистите, но и при хора, изложени на всякакъв физически стрес. Следователно липозомната форма може да се справи със затрудненията, които са свързани с усвояването на хранителните вещества и с бионаличността им. Установено е, че има само няколко проучвания, които наблюдават абсорбцията и ефектите на липозомните продукти върху здравето, а все още няма направени проучвания, ориентирани към спортните постижения. Определено би било интересно да се сравни ефективността на витамин С в различни форми на прием при спортисти, които тренират за издръжливост или сила. Надяваме се, че някъде вече се работи върху такова изследване и скоро ще получим положителна информация за значението на липозомната форма на витамин С. [13]

 

липозомни витамини и минерали

 

Витамин С е от ключово значение за здравето заради участието му в множество различни процеси. Искате ли да научите повече за него? Прочетете нашата статия – Витамин C: всичко, което трябва да знаете за него, докато не е станало късно.

 

Недостатъци на липозомното “чудо”

Ако ви се е сторило, че до момента говорим твърде позитивно за липозомните продукти, това е вярно. Липозомната форма сама по себе си е чудесна възможност, но рядко се случват нови открития, при които да липсват каквито и да е негативи. Затова е справедливо да посочим и възможните недостатъци, които могат да бъдат свързани с приема на липозомни продукти.

 

Фосфолипиди в липозомите

Ако си спомняте, в една от предишните глави споменахме, че фосфолипидите, използвани за капсулиране на активната съставка, могат да идват от различни източници. Липидите по същество са мазнини, а не всички мазнини са полезни за организма. Фосфолипидите се състоят от мастни киселини и фосфати и могат да бъдат както ненаситени, така и наситени, които се считат за вредни мазнини. В случая всичко зависи от продукта, например съществуват липозомни форми с фосфолипиди от слънчоглед, които са полезни за здравето, тъй като съдържат ненаситени мастни киселини. Ако можете, проверявайте какъв е произходът на фосфолипидите в тези продукти. [16]

 

Различно качество на липозомите

Липозомите са сферични везикули, а също така и емулсии, защото емулсията представлява комбинация от масло и вода. Обратното обаче не е вярно, тоест не всички емулсии са и липозоми. Следователно не е достатъчно да комбинирате у дома витамин С на прах, лецитин и дестилирана вода и да използвате ултразвук, за да получите липозомна форма на витамин С. Хранителните добавки, съдържащи витамин и фосфолипиди, може да са емулсии, но не е задължително това да означава, че те са липозомни добавки. Освен това е важен и размерът на липозома, тъй като по-малките липозоми демонстрират значително по-добра абсорбция. В едно проучване дори се твърди, че намалявайки размера на липозомите от 236 nm на 97 nm, клетъчното усвояване се увеличава до 9 пъти и дори до цели 34 пъти, ако размерът се намали до 64 nm. В случая с липозомите можем да кажем, че размерът има значение. [17]

 

На пазара постоянно се появяват нови продукти, създадени чрез различни производствени процеси. При липозомните продукти също е важно да се следи качеството и да се избира внимателно. Обмисляте да закупите витамин С в липозомна форма? Когато избирате, избягвайте естери на витамин C и имайте предвид, че тези мастноразтворими форми на витамин C включват, например, cцетил аскорбат, аскорбил олеат или аскорбил палмитат. Причината да изберете други форми е, че тези форми имат малко предимства или изобщо не са по-добри от класическия витамин С. Обърнете внимание на липозомните хранителни добавки (формирани или пролипозомни), съдържащи витамин C и фосфолипиди, като например фосфатидилхолин. Това е вещество, което се среща в храните като слънчоглед, яйца или соя. [18] [19]

 

Ако не сте привърженик на ГМО или имате непоносимост към такива продукти, обърнете внимание какъв е източникът на витамин C и потърсете витамин C без ГМО и без съдържание на глутен, соя и млечни продукти. [18]

 

Целта на статията е да представи липозомната форма на лекарствата, да посочи предимствата и недостатъците на тази форма и да предостави резултати от проучвания. Няма много проучвания, фокусирани върху хранителните добавки и от наличните източници можем да направим извод, че липозомните добавки имат предимството на по-добрата бионаличност. Затова е възможно чрез приема на тази форма да приемете повече хранителни вещества, отколкото от класическата форма на таблетки или капсули. Това обаче не означава, че трябва да изхвърлите в кошчето всички конвенционални хранителни добавки. Липозомните продукти също имат своите недостатъци и затова обичайните таблетки ще останат популярни и за в бъдеще. Ще бъде интересно да се проследят бъдещите изследвания в тази област, които ще могат да ни дадат сведения за повече продукти. Би било чудесно, ако липозомните хранителни добавки можеха да съдържат главно трудно усвоими хранителни вещества. Искате ли и вашите приятели да научат за липозомната форма на лекарствата и хранителните добавки? Не се колебайте, а подкрепете статията, като я споделите.

Източници:

 

[1] Nikolay Dimov, Elisabeth Kastner, Maryam Hussain, Yvonne Perrie, Nicolas Szita – Formation and purification of tailored liposomes for drug delivery using a module-based micro continuous-flow system – https://www.nature.com/articles/s41598-017-11533-1
[2] Vesicle – https://biologydictionary.net/vesicle/
[3] Abolfazl Akbarzadeh, Rogaie Rezaei-Sadabady, Soodabeh Davaran, Sang Woo Joo, Nosratollah Zarghami, Younes Hanifehpour, Mohammad Samiei, Mohammad Kouhi, Kazem Nejati-Koshki – Liposome: classification, preparation, and applications –https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3599573/
[4] Benedette Cuffari – What is a Liposome? – https://www.news-medical.net/life-sciences/What-is-a-Liposome.aspx
[5] Liposome – https://biologydictionary.net/liposome/
[6] Upendra Bulbake, Sindhu Doppalapudi, Nagavendra Kommineni, Wahid Khan – Liposomal Formulations in Clinical Use: An Updated Review –
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5489929/

[7] Yolanda Smith – Liposome Uses – https://www.news-medical.net/life-sciences/Liposome-Uses.aspx
[8] Hadis Daraee, Ali Etemadi,Mohammad Kouhi, Samira Alimirzalu, Abolfazl Akbarzadeh – Application of liposomes in medicine and drug delivery – https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/21691401.2014.953633
[9] Christopher W. Shade – Liposomes as Advanced Delivery Systems for Nutraceuticals – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4818067/
[10] Christopher Shade – The Secret To Effective Liposomal Delivery – https://www.naturalmedicinejournal.com/blog/secret-effective-liposomal-delivery
[11] Janelle L. Davis, Hunter L. Paris, Joseph W. Beals, Scott E. Binns, Gregory R. Giordano, Rebecca L. Scalzo, Melani M. Schweder, Emek Blair, Christopher Bell – Liposomal-encapsulated Ascorbic Acid: Influence on Vitamin C Bioavailability and Capacity to Protect Against Ischemia–Reperfusion Injury – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4915787/
[12] Ilias Katsogiannis, Nikolaos Fikioris, Christos Kontogiorgis, Theodoros Constantinides – Evaluation of liposomal B12 supplementation in a case series study – https://www.oatext.com/evaluation-of-liposomal-b12-supplementation-in-a-case-series-study.php#gsc.tab=0
[13] Matthew F Higgins, Mariasole Da Boit – Liposomal Nanotechnology – A New Frontier for Sport and Exercise Nutrition? –http://medcraveonline.com/JNMR/JNMR-04-00098.pdf
[14] Jennifer Prince – Liposomal Magnesium Is Better Absorbed than Standard Magnesium in New Study –https://www.nutritionaloutlook.com/science/liposomal-magnesium-better-absorbed-standard-magnesium-new-study
[15] E Brilli, S Khadge, A Fabiano, Y Zambito, T Williams, G Tarantino – Magnesium Bioavailability After Administration of sucrosomial® Magnesium: Results of an Ex-Vivo Study and a Comparative, Double-Blinded, Cross-Over Study in Healthy Subjects – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29630135/
[16] Don’t waste your money on these supplements! Take the liposomal form! – https://www.actinovo.com/en/blog/don-t-waste-your-money-on-these-supplements-take-the-liposomal-form
[17] Everybody’s Talking About Liposomes—Here’s What You Need to Know – https://www.quicksilverscientific.com/blog/everybodys-talking-about-liposomes-heres-what-you-need-to-know/
[18] Bogdan Popa – How to Pick the Best Liposomal Vitamin C (Plus Risks + Benefits) – https://coremedscience.com/blogs/wellness/how-to-pick-the-best-liposomal-vitamin-c
[19] PHOSPHATIDYLCHOLINE – https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-501/phosphatidylcholine